Obchodní služby

Zabýváme se analýzami informací různorodých odvětví podnikaní a následného využití těchto zjištěných faktů pro export a import ze zahraničí včetně zmapování konkurenceschopnosti.

Pro tyto potřeby jsme si vytvořili systém založen na multidatabázovém systému, který usnadňuje práci a rychlost při výpočtech logistické optimalizace. Systém pro optimalizační výpočty pracuje s daty s mapovými podklady, s daty o objednávkách, o počtu vozidel, řidičů, odběratelů, množství převáženého materiálu aj. Tyto kritéria je možné v našem systému sestavit dle potřeb aktuální optimalizace.

Zabýváme se též i dlouhodobými řešeními v oblasti efektivního využívání a hlídání skladových zásob. Systém jsme též obohatili i o funkce spojené se skladovým hospodářstvím. Rozšíření systému proto zajišťuje kompletní službu skladových zásob, i když každý obor podnikání má jiné priority, vždy provádíme modifikaci našeho systému s možností variabilního nastavení jednotlivých položek. Systém mimo jiné umožňuje inteligentní hlídání jednotlivých položek dle priorit a času dodávek a připravuje automatické objednávky ke zpracování. Zajišťuje kompletní skladovou evidenci zásob i objednávek a též zajišťuje i propojení s účetním programem pro snazší zpracování účetnictví. Díky tomu dokážeme vhodně využít a eliminovat problémy, které mohou vzniknout nedostatečným zásobováním ve výrobě či spotřebě. Jedná se o komplexní nástroj, který je uživatelsky přívětivý a poskytuje širokou škálu funkcí včetně možnosti rozšíření o další funkce, které jsou plně automatizovány.

Seznam služeb, kterými se zabýváme:

  • Řízení a evidence skladových zásob
  • Optimalizace distribuce a dopravy
  • Proces plánování, realizace a řízení importu a exportu
  • Potenciální dodavatelé, partneři, konkurenti
  • Analýzy kvality zdrojů
  • Analýzy cenových trendů na mezinárodním trhu