Reklama a marketing

Analýzy a výzkum marketingového prostředí

Zaměřujeme se prioritně na výzkum spojený s analýzami získaných informací. Sbíráme, třídíme a analyzujeme informace pro vhodnou aplikaci marketingové strategie, a díky tomu jsme schopni velice přesně zacílit propagaci na vhodné zákazníky.

Máme vlastní systémy, které vyhodnocují marketingové prostředí z dané země či regionu. Na základě získaných dat jsme schopni zvolit vhodnou prodejní strategii, která je pro cílové skupiny přijatelná a lákavá. Tím dosahujeme zvýšení zájmu o nabízený produkt či službu v povědomí veřejnosti a upevňujeme postavení společnosti v konkurenčním prostředí.

Jedná se jen o základní seznámení naší činnosti v marketingu.

Základní specializace:

 • výzkum konečných spotřebitelů
 • výzkum image společností
 • výzkum konkurence
 • výzkum reklamy
 • výzkum prodeje
 • výzkum trhu

Výzkum segmentace trhu dle:

 • Času
 • Geografie
 • Psychografie
 • Demografie
 • Chování spotřebitele

.

Harmonogram při zpracování marketingových strategií:

 • Specifikace požadavků
 • Cíle výzkumu
 • Plán a doba výzkumu
 • Sběr interních a externích informací
 • Analýza a vyhodnocení informací

Branding a Corporate Identity

Společnost se musí propagovat promyšleným a jednotným způsobem, proto je konkurenční odlišnost a jedinečnost důležitou firemní filozofií. Cílová image se musí od konkurence značně lišit, jelikož to ovlivňuje rozhodnutí zákazníka, zda zvolí onu značku produktu či nikoli.

Pro své interní projekty zpracováváme:

 • Firemní kulturu
 • Firemní komunikaci
 • Firemní design

Koncept grafiky a designu

Grafika a design jsou jedním z klíčových hodnocení společností, na kterou je velice často pohlíženo nejen obchodními partnery, ale i zákazníky. Zaměřujeme se na širokou škálu grafického zpracování, které si zajišťujeme pro své vlastní projekty.

Pro své interní projekty zpracováváme:

 • Webdesign
 • Grafický design
 • Průmyslový design
 • Produktový design

Public Relations

Vždy připravujeme koncepci, která je vytvořena dle skutečných potřeb organizace. Prostřednictvím různých forem komunikace tvoříme pozitivní obraz společnosti. Zaměřujeme se na aktivní a pasivní formu komunikace s vnějším a vnitřním prostředím.

Pro své interní projekty zpracováváme:

 • Analýzy situací
 • Analýzy organizací
 • Analýzy veřejnosti

Mediální propagace

Zabýváme se nejen jednorázovou propagací subjektu, ale i o dlouhodobou promyšlenou a jednotnou propagaci firmy. Podstata mediální propagace je v tom, aby oslovila co nejlevněji a nejefektivněji zvolenou cílovou skupinu a zajistila dlouhodobou propagaci společnosti. Orientujeme se na moderní postupy v mediální propagaci, které vychází nejen z osvědčených postupů, ale i z našich výzkumů.

Pro své interní projekty zpracováváme:

 • Transmisivní mediální strategie
 • Elektronické a internetové mediální strategie
 • Tištěné mediální strategie
 • Outdorové mediální strategie